Tekninen lautakunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (9.12.2021-10.2.2022).

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Pakastehuoneen jäähdytyslaitteiden uusiminen, 20.01.2022
§ 2 Yhtenäiskoulu / Porraslavahissin hankinta, 01.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Ann-Christine Wallén / puhelinetu ja oman auton käyttöoikeus työajossa, 20.01.2022
Yleinen päätös:
§ 1 Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen 2022, 31.01.2022
§ 2 Rantareitin rakentaminen / takuuajan vakuuden palauttaminen, 31.01.2022
§ 27 Ruskahovin saunaosasto_Takuuaikainen vakuus / Maarakennus Suutarinen Oy, 22.12.2021
§ 28 RAU saneeraus_Takuuaikainen vakuus / Fidelix Oy, 22.12.2021

tuotantopäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Henkilökunnan ateriakorvaukset v. 2022  , 22.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.