Tekninen lautakunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022

MjuDno-2022-19

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vuoden 2022 talousarvion täytäntööpano-ohjeet toimivat Mäntyhrjun kunnan hallintosäännön ohella vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä ohjeena.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kunnan toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimiva tarkastuslautakunta noudattaa ohjeita soveltuvin osin. Täytäntöönpano-ohjeita on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskeva lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon periaatteet sekä toiminnan laatu ja tuloksellisuus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun asian vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella, perustella, julkistaa ja täytäntöönpano ohjeistaa niin, että toiminta toteutuu tehokkaasti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 § 3 antanut täytäntöönpano-ohjeet vuoden 2022 talousarviolle.

"Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon periaatteet sekä toiminnan laatu ja tuloksellisuus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun asian vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka.
Päätökset tulee valmistella, perustella, julkistaa ja täytäntöönpano ohjeistaa niin, että toiminta toteutuu tehokkaasti."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee täytäntöönpano-ohjeen tietoonsa.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi täytäntöönpano-ohjeen tietoonsa.