Tekninen lautakunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vesihuoltoverkoston nykyrakenne, korjausvelka ja korjausohjelma

MjuDno-2021-48

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä selvityksen vesihuoltoverkoston korjausvelan määrästä ja korjausohjelman yhdistämisestä katujen peruskorjausten pitkän tähtäimen suunnitelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen.

Päätös

Satu Kuparinen Ramboll Finland Oy:stä esitteli raportin korjausvelasta.

Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.