Tekninen lautakunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Yleiset alueet / Taksa 2022_maksuperusteet

MjuDno-2022-112

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 14 § mukaan valtuuston tulee päättää perittävien maksujen yleisistä perusteista (taksan sisällöstä). Hallintosäännön 1.8.2021 23 § 2. kohdan mukaan lautakunta päättää maksuista taksoista ja tilavuokrista.

Yleisten alueiden osalta taksa on ollut aiemmin puutteellinen eikä esimerkiksi kunnan omistamalle alueelle sijoittamisesta ole peritty maksua ollenkaan, joten lupien käsittelykulut ovat jääneet kokonaan kunnan maksettavaksi.
Myös muiden sekä yleisiä alueita että teknistä kalustoa koskevien taksojen osalta on ilmennyt tarvetta selkeyttää ja yhtenäistää maksukäytäntöjä.

Sovelletut säädökset:
Kuntalaki 14 § ja 90 §
Laki kadun ja eräiden yleistyen alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. 14 b §
Mäntyharjun kunnan Hallintosääntö 1.8.2021 23 § ja 27 §
Uhkasakkolaki 17 §

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää ennen kokousta toimitetun teknisen toimen taksan maksuperusteet kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää teknisen toimen taksan maksuperusteet kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.