Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Jätepoliittisen ohjelman ja Jätehuollon palvelutason 2025-2030 ohjausryhmä/ jäsenten nimeämispyyntö

MjuDno-2024-45

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kymen jätelautakunta pyytää kuntia nimeämään jäsenen ja varajäsenen Jätepoliittisen ohjelman ja Jätehuollon palvelutason ohjausryhmään mielellään 14.2.2024 mennessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta nimeää Jätepoliittisen ohjelman ja Jätehuollon palvelutason ohjausryhmään Mäntyharjun kunnan edustajaksi ylläpitopäällikkö Ann-Christine Wallénin ja varalle kunnossapitotyönjohtaja Sini Kauppisen.

Päätös

Tekninen lautakunta nimesi Jätepoliittisen ohjelman ja Jätehuollon palvelutason ohjausryhmään Mäntyharjun kunnan edustajaksi ylläpitopäällikkö Ann-Christine Wallénin ja varalle kunnossapitotyönjohtaja Sini Kauppisen.