Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Katukorjauskohteet ja vesihuolto 2024 / Kolmihaarantie ja Hassunpekontie

MjuDno-2024-53

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on kilpailuttanut Kolmihaaran ja Hassunpekontien katu-, vesi- ja viemäriverkoston korjaukset. Tarjouspyyntö on julkaistu 23.1.2024 ja tarjoukset tuli jättää 15.2.2024 klo 10:00 mennessä.

Kaikkien tarjousten ylitettyä hankintaan varatun määrärahan, hankintayksikkö joutuu viemään asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan tulee ratkaista, lähdetäänkö lisämäärärahakäsittelyyn vai joudutaanko hankinta keskeyttämään.Tarjoushintoja ei käsitellä tai julkaista, ennen kuin mahdollinen lisämääräraha on myönnetty ja urakoitsijavalinnasta voidaan tehdä päätös.  Mikäli lisämäärärahaa ei myönnetä, hankinta keskeytetään ja kaikki tarjoukset hylätään tarjouspyynnön mukaisesti budjetoidun kustannuksen ylittymisen perusteella.

Katurakenteiden osalta lisämääräraha on 20 000€, Vesilaitoksen verkostosaneerauksen osuus ylitti huomattavasti kustannusarvion. Koska verkostosaneerauksen määrärahaan sisältyy myös muita kuin tähän kilpailutukseen liittyviä menoja, lisämäärärahan tarve on yhteensä 220 000€. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnavaltuustolle lisämäärärahaa investointikohteille seuraavasti:
Vesilaitos; verkoston saneeraus 220 000€
Liikenneväylät 20 000€

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnavaltuustolle lisämäärärahaa investointikohteille seuraavasti:
Vesilaitos; verkoston saneeraus 220 000€
Liikenneväylät 20 000€