Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (11.1.-15.2.2024).

tekninen johtaja
Yleinen päätös:
§ 1 Pekkolantien saneeraus / Takuuaikaisen vakuuden vapauttaminen, 18.01.2024
§ 2 Romuajoneuvon siirtopäätös, palanut ajoneuvo Viitosensivu, 19.01.2024
§ 3 Lukion turvaurakka / Takuuajan vakuuden hyväksyminen, 05.02.2024
§ 4 Kiiskintie 2023 / Takuuajan vakuus_Maarakennus Suutarinen Oy, 05.02.2024
§ 5 Hallintosääntö 2023 / Toimivallan siirtäminen ylläpitopäällikölle, 09.02.2024
§ 6 Hallintosääntö 2023 / Toimivallan siirtäminen liikuntapaikkamestarille, 09.02.2024

ylläpitopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Yksikköhintaiset maa-ainekset ja koneet 2024-2025, 13.02.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.