Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ulla Sohlman ja Mikko Turkki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Sohlman ja Mikko Turkki.