Tekninen lautakunta, kokous 20.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Talouden seuranta 1_2024 / Tekninen lautakunta

MjuDno-2024-127

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan talouden toteuma tammikuun 2024 tilanteen mukaan on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi talouden toteuman tiedokseen.