Tekninen lautakunta, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Aloite / Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpito

MjuDno-2023-571

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Eräät kunnanhallituksen jäsenet ovat tehneet aloitteen Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpidon uudelleen käsittelemiseksi teknisessä lautakunnassa.
Tekninen lautakunta on 2.5.2023 § 43 jättänyt Toivolan jääkiekkokaukalon pois kunnan ylläpitämistä liikuntapaikoista. 

Aloitteessa esitetään, että kaukalon ylläpitoa jatkettaisiin yhteistyössä Toivolan kylän asukkaiden kanssa.

Päätöksessä ylläpidettävistä liikuntapaikoista olevassa liitteessä, jossa kohteet on listattu, todetaan: Kunnan omistamilla maa-alueilla olevia kohteita voidaan luovuttaa seurojen, yhdistysten tai yksityishenkilöiden ylläpitoon liikuntapaikkoina. Kohteista tehdään kirjallinen sopimus. Esimerkkikohteita joissa sopiminen mahdollista: - Vapaa-ajan kentät (voidaan myös jäädyttää) - ranta-alueet (uiminen, retkeily, venepaikat)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että aiemman päätöksen mukaan kohde voidaan kirjallisesti sopia ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi.

Tekninen lautakunta päättää, että olosuhteiden parantamiseksi tekninen toimi rakennuttaa alueen katuvaloliittymästä yhteyden kentän valaistukseen ja tähän yhteyteen lisätään mahdollisuus ottaa virtaa myös pumpulle veden nostamiseksi kunnan omistamalla maalla olevasta kaivosta. Kulutusseurantaa varten asennetaan alamittari. Kulutettu sähköenergia sekä siirtomaksu laskutetaan sopimuskumppanilta.

Tekninen lautakunta päättää myös luovuttaa alueella olevat kunnan omistamat rakenteet ja laitteet sopimuskumppanille. Sopimuksen päättyessä tai toiminnan loppuessa kunta pidättää itsellään oikeuden lunastaa rakenteet ja laitteet takaisin itselleen korvauksetta. Tämä kirjataan myös sopimukseen.

Tekninen lautakunta päättää, että liikuntatoimi tilaa ja kustantaa kuorma-autolla tehtävän pohjien jäädytyksen luistelukentälle..

Päätös

Tekninen lautakunta totesi, että aiemman päätöksen mukaan kohde voidaan kirjallisesti sopia ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi.

Tekninen lautakunta päätti, että olosuhteiden parantamiseksi tekninen toimi rakennuttaa alueen katuvaloliittymästä yhteyden kentän valaistukseen ja tähän yhteyteen lisätään mahdollisuus ottaa virtaa myös pumpulle veden nostamiseksi kunnan omistamalla maalla olevasta kaivosta. Kulutusseurantaa varten asennetaan alamittari. Kulutettu sähköenergia sekä siirtomaksu laskutetaan sopimuskumppanilta.

Tekninen lautakunta päätti myös luovuttaa alueella olevat kunnan omistamat rakenteet ja laitteet sopimuskumppanille. Sopimuksen päättyessä tai toiminnan loppuessa kunta pidättää itsellään oikeuden lunastaa rakenteet ja laitteet takaisin itselleen korvauksetta. Tämä kirjataan myös sopimukseen.

Tekninen lautakunta päätti, että liikuntatoimi tilaa ja kustantaa kuorma-autolla tehtävän pohjien jäädytyksen luistelukentälle.