Tekninen lautakunta, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 21.9.-2.10.2023 (2 kpl).

Eurofins Environment Testing Finland Oy testaustuloksia 5 kpl.

Väliaikatiedote 2 / Etelä-Savon vesihuoltosuunnitelma 2040

Korvauspäätös omaisuusvahinko_vesitornin laitteet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.