Tekninen lautakunta, kokous 7.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Vesihuoltolaitos / maksut 2024

MjuDno-2023-508

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vesihuollon maksujen on oltava sellaisella tasolla, että niillä katetaan vesihuoltolaitoksen käytöstä johtuvat kustannukset sekä investoinnit pitkällä aikavälillä, jotta turvattaisiin mahdollisimman häiriötön ja turvallinen toiminta vedenkuluttajille.
Veden ja jäteveden käsittelyn kulut sekä lietteen loppusijoitus lisäävät vesihuoltolaitoksen käyttökustannuksia sekä verkostosaneeraus investoinnin kuluja. Näihin varautuminen vaatii taksojen ja perusmaksujen korottamista, vesihuoltomestari esittää korotusta 8:lla %.

Maksut (alv 0 %):
Umpikaivoliete vastaanotto 8,24 € / m3  1.1.2024 alkaen 8,90 € / m3
Saostuskaivoliete vastaanotto 15,45 € / m3  1.1.2024 alkaen 16,70 € / m3
Talousveden käyttömaksu 1,60 € / m3  1.1.2024 alkaen 1,73 € / m3
Jäteveden käyttömaksu 2,46 € / m3  1.1.2024 alkaen 2,66 € / m3

Perusmaksut (alv 0 %):
<25mm vesi 27,72 €, j-vesi 41,58 € 1.1.2024 vesi 29,94 €, j-vesi 44,91 €
25-40 mm vesi 55,44 €, j-vesi 83,16 € 1.1.2024 vesi 59,88 €, j-vesi 89,81 €
>40 mm vesi 83,16 €, j-vesi 124,74 € 1.1.2024 vesi 89,81 €, j-vesi 134,72 €

Vesijohtolinjojen rakentamisen yhteydessä on rakennettu vesi- ja viemäriliittymät tontin rajalle valmiiksi. Rakentamiskustannukset peritään liittyjältä liittymismaksun yhteydessä, koska kiinteistön liittymispiste on vesihuoltolaitoksen runkolinja.
Vesihuoltolaitos on perinyt valmiiksi rakennetusta vesi- ja viemäriliittymästä liittyjältä liittymismaksun yhteydessä 492,00 € (alv 0 %), josta pelkän vesiliittymän osuus on 328,00€.
Vesihuoltomestari esittää, että valmiista liittymästä perittävää maksua korotetaan 15 prosentilla, jolloin maksu 1.1.2024 olisi 565,80 € (alv 0 %), josta pelkän vesiliittymän osuus 377,20 € (alv 0 %).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että

  1. vesihuoltolaitoksen asiakkailta perittäviä talousveden ja jäteveden käyttömaksuja, jätevedenpuhdistamolle toimitettujen lietteiden vastaanottomaksuja sekä perusmaksuja korotetaan 1.1.2024 8 % ja
  2. vesi- ja viemäriliittymän rakentamisesta perittävää maksua korotetaan 1.1.2024 15 %.
     

Päätös

Tekninen lautakunta päättää, että

  1. vesihuoltolaitoksen asiakkailta perittäviä talousveden ja jäteveden käyttömaksuja, jätevedenpuhdistamolle toimitettujen lietteiden vastaanottomaksuja sekä perusmaksuja korotetaan 1.1.2024 8 % ja
  2. vesi- ja viemäriliittymän rakentamisesta perittävää maksua korotetaan 1.1.2024 15 %,
  3. perusmaksut ovat € / vuosi.

Vesihuoltomestari Ali Tiimonen oli läsnä Teams-yhteydellä pykälän käsittelyn ajan.