Tekninen lautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (10.03.-14.04.2022).

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Nurmikonhoito 2022, 28.03.2022
Yleinen päätös:
§ 4 Puukauppa kevät 2022 / Stora Enso Oyj, 28.03.2022

vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 1 Asematunnelin hulevesipumppaamo / Pumpun hankinta, 06.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Tekninen lautakunta ei käyttänyt otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.