Tekninen lautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 142 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Mouhu ja Mikko Turkki.

Päätös

Koska Kari Mouhu on ilmoittanut olevansa jäävi käsittelemään § 26, valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Turkki ja Jani Paasonen.