Tekninen lautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vesilaskun huojennus 2022

MjuDno-2022-210

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Riihikuja 7 kiinteistön omistaja on s-postitse anonut teknistä lautakuntaa huojentaa vesilaskutuksensa jäteveden osuutta laskutuksesta. Perusteena Polygonin raportti vesivahingosta, mikä osoittaa vesivuodon veden menneen kiinteistön rakenteisiin ko. kiinteistössä.
” Kuparinen kylmävesiputki on jäätynyt ja rikkoutunut as.1 wc:n lattian ja seinän rajakohdassa, rakenteiden sisällä. Vuotovesi valunut alapohjaan, kulutustietojen mukaan n.1000 m3 . Vuoto on mahdollisesti alkanut marraskuun/joulukuun 2021 aikana, jolloin alueella ollut kovempia pakkasia. Kiinteistössä ei asuta ja vuoto havaittu vasta vesimittarin luen yhteydessä 07.01.2022.”
Kiinteistöissä asennettu vesihuoltolaitoksen vesimittarin lukema on talousveden sekä jäteveden laskutuksen perustana. Kiinteistön omistaja on velvollinen pitämään kiinteistön putkistot, sekä vesilaitteet sellaisessa kunnossa, ettei ne aiheuta vesihuoltolaitokselle toiminnallista haittaa.
Teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluu vesitaksasta poikkeava mittaroitu maksu.
Vesihuoltomestari Ali Tiimonen esittää, että tekninen lautakunta huojentaa Riihikuja 7 kiinteistön jäteveden osuutta kiinteistön vesilaskutuksessa 850 m3 mukaisesti.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta huojentaa Riihikuja 7 kiinteistön jäteveden osuutta kiinteistön vesilaskutuksessa 850 m3 mukaisesti. 

Päätös

Tekninen lautakunta huojentaa Riihikuja 7 kiinteistön jäteveden osuutta kiinteistön vesilaskutuksessa 850 m3 mukaisesti. 

Tiedoksi

kiinteistön omistaja, palvelusihteeri PM